[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Caeau a Mwy - Casgliad Merched y Wawr

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845275112
  • Cyhoeddi Hydref 2014
  • Golygwyd gan Mererid Jones 
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 144 tudalen
Yn ystod 2010, bu canghennau Merched y Wawr ym mhob rhanbarth yng Nghymru yn casglu enwau caeau yn bennaf, gyda rhai'n ychwanegu atynt enwau nentydd a ffynhonnau, tai a siopau ac ati. Ymatebodd tua chant o ganghennau i'r her, ac mae'r gyfrol hon yn canolbwyntio ar yr enwau caeau a gasglwyd.

Gwybodaeth Bellach:
Llafur cariad yw’r cyfan, nid gwaith academaidd. Ond mae brwdfrydedd y casglwyr i’w glywed yn y trysorau sydd wedi’u canfod a’u cofnodi. Bydd y casgliad cyflawn ar wefannau Casgliad Gwerin Cymru a Merched y Wawr maes o law, ond yn y cyfamser dyma ddetholiad gwerthfawr yn y gyfrol hon, gan gynnwys lluniau o waith celf yn seiliedig ar yr enwau.