[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Canrif yn Cofio - Hedd Wyn 1917-2017

Product Details

  • ISBN: 9781845276034
  • Ifor ap Glyn
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 80 tudalen
Casgliad o gerddi (1917-2016) gan amrywiol feirdd i gofio Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans, 1887-1917) ym mlwyddyn canmlwyddiant ei farwolaeth ar faes y gad yn ystod Brwydr Passchendaele. Ceir hefyd ragymadrodd estynedig gan y golygydd Ifor ap Glyn sy'n ceisio gosod cerddi ddoe a heddiw yn eu cyd-destun.

Tabl Cynnwys:
Mae Cymry wedi bod yn cofio am Hedd Wyn fyth ers iddo ennill ei gadair genedlaethol am ei awdl i’r ‘Arwr’ – ond methu ei derbyn, gan ei fod eisoes wedi mynd yn arwr i’w fedd ar feysydd Fflandrys.

Eleni, bydd mwy o ddigwyddiadau nag erioed o’r blaen i gofio am Hedd Wyn - cyngherddau, darlithiau, rhaglenni teledu. Ond ar hyd y ganrif a aeth heibio, mae’r beirdd wedi canu’n rheolaidd er cof amdano ac maen nhw’n dal i wneud.

Mae’r gyfrol hon yn cynnwys detholiad eang o gerddi sydd wedi ymateb i hanes Hedd Wyn, o 1917 hyd y presennol; o R. Williams Parry i Iestyn Tyne.

Comisiynwyd cerddi newydd gan feirdd cyfoes, ac mae rhagymadrodd estynedig gan y golygydd Ifor ap Glyn, sy’n ceisio rhoi cerddi ddoe a heddiw yn eu cyd-destun.

Pam fod hanes Hedd Wyn yn dal i gydio gymaint yn nychymyg y beirdd - a’u darllenwyr?
Bywgraffiad Awdur:
Ifor ap Glyn yw awdur Lleisiau’r Rhyfel Mawr ac mae wedi cyhoeddi nifer o ddarlithiau yn ymwneud â gwahanol agweddau ar hanes Cymreig y rhyfel hwnnw. Ef yw Bardd Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd.
Gwybodaeth Bellach:
Ganrif a hanner yn ôl, fe aeth hen-hen daid Ifor o Drawsfynydd i chwilio am waith yn chwareli ’Stiniog, ac felly daeth unrhyw gysylltiad teuluol â’r ardal i ben. Ond mae hanes Hedd Wyn wedi ei ddenu yn ôl fel cynifer o’i gyd Gymry; hanes y bardd a lwyddodd yn erbyn y ffactorau; hanes y dyn ifanc talentog a ddaeth yn sumbol o genhedlaeth a gollwyd.