[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Canu Clod y Campau - Detholiad o Farddoniaeth y Maes Chwarae

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272432
  • Cyhoeddi Hydref 2009
  • Golygwyd gan Lowri Roberts
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 160 tudalen

Ar hyd y canrifoedd mae Cymru wedi meithrin unigolion sydd wedi ein cyfareddu ni gyda'u doniau a'u gorchestion ym myd y campau. Yn y gyfrol hon ceir detholiad o gerddi, gan amrywiol feirdd, sy'n canu clodydd yr unigolion hynny - o Colin Jackson i Tommy Farr, Ryan Giggs i Nicole Cook.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Lowri yn byw yn Y Groesfaen ger Llantrisant gyda’i gŵr Dafydd a’u plant Gwenno ac Ifan. Mae’n gweithio fel newyddiadurwr i raglen ‘Newyddion’ BBC Cymru. Cyn hynny bu’n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth lle enillodd radd doethur ar y pwnc ‘Chwaraeon mewn Llenyddiaeth Gymraeg’, sy’n sail i’r gyfrol hon.
Gwybodaeth Bellach:
Mae’r cerddi yn adlewyrchiad o’n diwylliant ni fel Cymry ac yn gyfraniad pwysig at ein hanes cymdeithasol fel cenedl.