[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Cap Gwln a'r Oriau Mn

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845275136
  • Golygwyd gan Rhian Jones
  • Cyhoeddi Mai 2015
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Profiadau Ifan Lodge, perchennog Garej Ceiri, Llanaelhaearn.

Gwybodaeth Bellach:
‘Pe bai popeth yn hawdd ym myd busnes, byddai gan bawb ei fusnes ei hun!’
Mae i ambell ardal gymeriad unigryw – person sy’n adnabod pawb a phopeth ac yn ymroi’n hamddenol braf i wneud unrhyw ddyletswydd ddaw i’w ran. Yma yn Llŷn ac Eifionydd, un o’r rheini ydi Ifan Lodge, perchennog Garej Ceiri, Llanaelhaearn. Dyma un fydd wedi codi cyn cŵn diarhebol Caer bob diwrnod i sicrhau fod pobl yr ardal yn cael eu llefrith a’u papur dyddiol cyn troi at waith y diwrnod yn y garej. Arbenigo ar wasanaethu cerbydau trwm mae’r garej yn benodol, er y byddai Ifan yn fwy na bodlon bwrw golwg dros eich car hefyd os cyfyd yr angen. Aiff â chi ar drip mewn bỳs yn ôl y galw ac os am gael eich swyno ar gân, wel Ifan all drefnu bod Côr Meibion Dwyfor yn galw acw. A phan ddaw yr alwad fawr olaf, hwyrach mai Ifan aiff â chi i gyfarfod eich Crëwr hefyd. O ydi, mae Ifan Lodge â’i fys mewn sawl brywes fel y cewch weld . . .