[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Cat, Daf a'r Map

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274412
  • Siân Lewis
  • Cyhoeddi Mehefin 2015
  • Darluniwyd gan Peter Stevenson
  • Fformat: Clawr Meddal, 285x245 mm
Cat, Daf a'r map sy'n dod yn fyw.

Gwybodaeth Bellach:
Mae Catrin a Dafydd ar eu gwyliau ar fferm Maesplwm cartref eu modryb a’u hewyrth. Un bore maen nhw’n clywed lorri fawr yn chwyrnu ar hyd y lôn gul heibio’r buarth. Mae’r gyrrwr yn chwilio am y ffordd i dref Wernlas, ond drwy ddilyn ei Sat Nav, mae wedi drysu’n llwyr. Ar ôl helpu’r gyrrwr, mae Anti Gwen yn rhoi map Arolwg Ordnans i’r plant.
Mae’r stori hon yn adrodd hanes Cat a Daf yn cynllunio taith i Wernlas. Ar bob tudalen mae darn o fap sy’n dangos pa ffordd i fynd a hefyd y pethau diddorol sydd i’w gweld ar hyd y ffordd. Yn ogystal, mae lluniau’n dangos y wlad o gwmpas ac yn gwneud i’r map ddod yn fyw. Oherwydd hyn, mae’n eithaf hawdd dychmygu eich bod yn cyd-gerdded gyda Cat, Daf ac Wncwl Harri, ac yn rhoi help llaw iddyn nhw ganfod y ffordd. Mwynhewch y daith!