[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Celfi Bryn-mawr (Llyfrau Llafar Gwlad 78)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272944
  • Mary Wiliam, Eurwyn Wiliam, Dafydd Wiliam
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2010
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 104 tudalen

Yn ystod y Dirwasgiad, bu ymdrech arwrol i geisio lliniaru peth ar y diweithdra enbyd oedd yn ardaloedd diwydiannol Cymru. Bryn-mawr yng Ngwent oedd y dre yr effeithiwyd arni waethaf, ac yma yn 1928 daeth grŵp o Grynwyr ifainc at ei gilydd i geisio gwella'r sefyllfa. Yr oedd Arbrawf Bryn-mawr yn ymgais orchestol a chwyldroadol i newid natur cymdeithas.