[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Cerddi Storiol Carreg Gwalch

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845273231
  • Cyhoeddi Medi 2011
  • Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd
  • Fformat: Clawr Meddal, 278x210 mm, 80 tudalen

Casgliad difyr o gerddi sy'n adrodd straeon gafaelgar i danio dychymyg plant gan amryw o feirdd, gan gynnwys I. D. Hooson, T. Llew Jones, Iwan Llwyd, Gwyneth Glyn, Gwyn Thomas, Edgar Phillips, Meic Stevens, Myrddin ap Dafydd, a Gai Toms

Gwybodaeth Bellach:
Mae dweud stori ar fydr ac odl yn hen grefft. Hyd yn oed mewn oes electroneg does dim yn yn well i gyffroi’r dychymyg a chodi calon na stori dda wedi’i hadrodd yn gelfydd. Gorau oll os yw’r geiriau’n odli a chlecian a chanu. Aeth Myrddin ap Dafydd ati i ddethol casgliad difyr ac amrywiol o faledi, cerddi storïol a chaneuon gan feirdd a chyfansoddwyr o fri megis: Gwyn Thomas, Iwan Llwyd, Gai Toms, Tecwyn Ifan, Edgar Phillips, Sarnicol, Crwys, I. D. Hooson, Myrddin ap Dafydd, Meic Stevens, Gwyneth Glyn, R. E. Jones, Tegwyn Pughe Jones, R. Williams Parry, gan gynnwys dwy ddrama radio-sy’n-odli na chyhoeddwyd o’r blaen gan T. Llew Jones.

Er mai cerddi gwreiddiol Cymraeg sydd yma, mae’r testunau yn mynd â ni ar hyd ac ar led y byd – at helyntion brodorion Gogledd America, Madog yn darganfod cyfandir newydd, rhyfel byd yn ffosydd Ewrop, trawsgludo i Awstralia. Mae baledi eraill yn dod â byd y dychymyg yn nes adref. Mae’r lluniau penigamp yn ychwanegu haenen ddiddorol arall i gyfoethogi profiad plentyn o farddoniaeth.