[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Cipio'r Cyfle (Gweld Ser 1)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Emily Huws (yn wreiddiol gan Cindy Jeffries)
  • Fformat: clawr meddal
  • Dyddiad cyhoeddi: Hydref, 2007

Cyfres newydd am ferch ifanc yn mentro a breuddwydio am fod yn Seren Bop.

Mae Erin yn dyheu am fod yn Seren.

Mae Erin wrth ei bodd yn canu, yn defnyddio’i brws gwallt fel meicroffon ac yn ymarfer am oriau yn ei llofft, gan ddychmygu fod miloedd yn gwrando arni. Felly, pan gaiff hi gyfle i fynd am wrandawiad i Blas Dolwen – yr ysgol canu pop – mae’n benderfynol o wneud yn fawr o’r cyfle.
Ond i ddechrau, mae’n rhaid iddi argyhoeddi’i rhieni ei bod hi o ddifri.

Fydd pethau ddim yn hawdd – mae’n gwybod hynny.
Ddaw ei breuddwyd hi’n wir?

Llyfrau eraill gan yr awdur yma | Other books by this author