[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Coleg Madryn - Ysgol Amaethyddol Gyntaf Cymru 1913-1952

Product Details

  • ISBN: 9781845276379
  • John Dilwyn Williams, Mair Parry
  • Dyddiad Cyhoeddi Medi 2017 
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x127 mm, 184 tudalen
Pan agorwyd Ysgol Amaethyddol Madryn yn Llŷn ym mis Mehefin 1913 yn ganolfan breswyl ar gyfer addysg amaethyddol, hi oedd y gyntaf o'i bath yng Nghymru. Mewn dim o dro fe gyfeirid at y sefydliad fel Coleg Madryn a bu'r coleg yno hyd at 1952 pan symudwyd i safle newydd ym mhlasty Glynllifon.

Gwybodaeth Bellach:
Er bod llawer tro ar fyd (a threfniadaeth addysg bellach) ers hynny, y mae'r coleg, yn ei hanfod, yn bodoli yng Nglynllifon o hyd. Bwriad y gyfrol hon yw olrhain hanes y sefydliad arloesol ym Madryn, trwy gyfrwng amrywiol ffynonellau'r cyfnod, gan gynnwys atgofion rhai a fu'n fyfyrwyr yno.