[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Copaon Cymru - 48 o Deithiau Mynydd

Product Details

  • Copaon Cymru - 48 o Deithiau Cerdded
  • ISBN: 9781845275716
  • Cyhoeddi Hydref 2016
  • Golygwyd gan Eryl Owain
  • Fformat: clawr caled, 210x210mm, 200 tudalen

Mwynhewch yr ucheldiroedd hyn trwy ddilyn trywydd y 48 o deithiau - ym mhob cwr o'r wlad - a gyflwynir yma gan aelodau Clwb Mynydd Cymru, ynghyd â mapiau lliw, lluniau nodedig a phytiau o wybodaeth ddiddorol i'ch ysbrydoli.

Prin bod unrhyw wlad arall o'r un maint â chymaint o fynydd-dir amrywiol; o gribau creigiog Eryri i fynyddoedd goseiddig Meirionnydd ac o unigeddau'r canolbarth i esgeiriau trawiadol y Bannau, mae gan Gymru gymaint i'w gynnig.  Mwynhewch yr ucheldiroedd hyn trwy ddilyn trywydd y 48 o deithiau - ym mhob cwr o'r wlad - a gyflwynir yma gan aelodau Clwb Mynydda Cymru, ynghyd â mapiau lliw, lluniau nodedig a phytiau o wybodaeth ddiddorol i'ch ysbrydoli.

Ers ei sefydlu yn 1979, mae Clwb Mynydda Cymru wedi tynnu'r cerddwyr Cymraeg at ei gilydd i grwydro'r mynyddoedd,, gan ddysgu am y grefft ac am gynefinoedd newydd wrth fwynhau'r gwmniaeth ar y teithiau.  O blith yr aelodau y daeth cyfranwyr y teithiau unigol a nifer helaeth o'r lluniau trawiadol.  Mae'n gyfrol sy'n ddathliad o'n mynyddoedd ac sy'n estyn croeso i bawb werthfawrogi eu gogoniant.

Felly darllenwch a mwynhewch ond, yn fwy na dim, ewch allan a cherddwch!