[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Croesi i Fn: Fferau a Phontydd Menai (Llafar Gwlad 91)

Product Details

  • ISBN: 9781845276119
  • J. Richard Williams
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 224 tudalen
Mae pobl wedi bod yn croesi'r culfor rhwng tir mawr Gwynedd ac Ynys Môn ers canrifoedd bellach, ar droed, mewn cychod, fferïau, trenau a cherbydau. Mae'r gyfrol hon yn olrhain hanes y croesi o'r cyfnodau cynharaf i'r presennol ac yn dathlu cyfraniad y rhai hynny a wnaeth y daith fer yn bosibl. O'r fferïau cyntaf i'r pontydd modern, dyma ddathliad o'r cwlwm clos rhwng Môn a'r tir.

Bywgraffiad Awdur:
Wedi iddo ymddeol o fod yn bennaeth ysgol, mae J. Richard Williams wedi treulio llawer o'i amser yn darlithio ar agweddau o hanes Ynys Môn. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ar y pwnc, yn cynnwys O Fôn i Van Diemen's Land (2007), Melinau Môn (2009), Mynydd Parys (2011) ac Er Lles Llawer (2014).