[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Cymry Cyflym

Ar Sêl! | On Sale!

Prîs | Price: £3.00

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £6.95


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

ISBN: 9781845273200
Robin a Chris Lawrie
Dyddiad Medi 2011
Darluniwyd gan Robin Lawrie
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek
Fformat: Clawr Meddal, 260x200 mm, 80 tudalen

Llyfr ffeithiol, llawn lluniau bywiog ar bedwar Cymro cyflym sy'n haeddu cael rhagor o sylw: John Parry Thomas, Robin Jac Edwards, Tom Pryce a Gwyndaf Evans. Dyma bedwar o'r Cymry cyflymaf a fu'n rasio ar olwynion erioed. Darllenwch hanes eu bywydau cyffrous a dysgwch sut mae moto-beics a cheir ralïo a rasio wedi newid dros y blynyddoedd.

Gwybodaeth Bellach:
Nod Parry Thomas oedd creu’r car cyflymaf yn y byd. Ond a fyddai Babs, ei gar, yn ddigon da i dorri record y Byd?

Pam roedd criw o Gymry Cymraeg yn dilyn Robin Jac a’i foto-beic i Ynys Manaw rhwng 1934 a 1950?

Breuddwyd Tom Pryce oedd rasio ceir. A fyddai’n ddigon da i guro’r gyrwyr gorau yn y 1970au cynnar a beth ddigwyddodd ar ddechrau ei yrfa Fformiwla 1?

Sut daeth Gwyndaf Evans yn un o brif yrwyr rali Prydain rhwng 1990 a 2010?