[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Cynefin yr Ardd (Cyfres Cynefin 1)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

ISBN: 9781845273866
Iolo Williams, Bethan Wyn Jones
Cyhoeddi Ebrill 2012
Fformat: Clawr Meddal, 300x165 mm

Nid llyfr garddio mo hwn, ond llyfr i blant ac oedolion sy'n trafod cynefin yr ardd - yr anifeiliaid, yr adar, y pryfetach, yr ymlusgiaid, y coed, y llwyni, y blodau a'r perlysiau sydd i gyd yn ffurfio'r cynefin cyfoethog hwn sydd ar riniog ein drws.

Gwybodaeth Bellach:
Yn naturiaethwyr a darlledwyr amlwg iawn, mae Iolo Williams a Bethan Wyn Jones yn esbonio pwysigrwydd yr ardd a pham y dylem ei gwarchod a’i thrysori, nid yn unig er lles byd natur a ni ein hunain ond er lles pobloedd y byd heddiw ac yfory. Cewch weld enghreifftiau o sut mae ysgolion yn annog plant i werthfawrogi natur ac i ofalu am ein hamgylchfyd.

Llyfr lliw llawn sy’n llawn ffotograffau a darluniau. Yn cynnwys llawer o gynhorion ymaferol ar sut i warchod natur.