[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Doctor Dail 3

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272975
  • Awdur: Bethan Wyn Jones
  • Cyhoeddi Hydref 2010
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 96 tudalen

Dilyniant i'r ddwy gyfrol gyntaf yw Doctor Dail 3 ac unwaith eto mae'n cynnwys cyfeiriadau at flodau gwyllt a blodau gardd. Dyma gyfres ddarluniadol sy'n disgrifio'r llysiau llesol a rhoi tipyn o'u hanes a'u defnydd fel planhigion meddyginiaethol.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Bethan Wyn Jones yn enw cyfarwydd iawn fel darlledwraig ar ‘Galwad Cynnar’ ar y radio ar foreuau Sadwrn, colofnydd Cymraeg yn y Daily Post ac fel awdur nifer o lyfrau ar fyd natur. Yn ogystal â bod yn fotanegydd ac yn gasglwr gwybodaeth eang am flodau a dail, mae ganddi hefyd y ddawn o rannu’r ffeithiau hynny mewn ysgrifau diddorol a darllenadwy.
Gwybodaeth Bellach:
'Paid â thorri’r goeden sy’n cynnig cysgod iti’ yw’r doethineb mewn hen ddihareb o Arabia. Yn ein diwylliant ninnau, mae parch at lysiau a choed yn amlwg iawn – ac er ein bod wedi colli’r arfer o’u defnyddio wrth goginio a gwneud diodydd ac wedi anghofio’r rhinweddau sydd ynddynt ar gyfer trin pob math o anhwylderau i raddau helaeth erbyn hyn, mae digon wedi ei gofnodi ac mae digon ar lafar gwlad o hyd inni fedru ailddarganfod llawer o’r gynhysgaeth werthfawr honno.