[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Dwynwen - Santes Cariadon Cymru

Prîs | Price: £1.99

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £4.50


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272654
  • Awdur: Siân Lewis
  • Cyhoeddi Ionawr 2010
  • Darluniwyd gan Graham Howells
  • Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Caled, 195x130 mm, 32 tudalen

Disgrifiad Gwales
Un tro, roedd yna dywysoges hardd oedd yn caru tywysog golygus. Ond doedd ei thad ddim yn fodlon iddi ei briodi. Roedd hi wedi torri'i chalon a doedd dim dewis ganddi ond gadael ei chartref a hwylio i ffwrdd mewn cwch i ba le bynnag y byddai'r gwynt ei chwythu. Dyma ddechrau stori Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru. Treuliodd ei bywyd ar ynys fechan Llanddwyn, Ynys Môn.

Gwybodaeth Bellach:
Ar drothwy Gwyliau’r Cariadon, dyma gyfrol liwgar ddeniadol i gyfleu’r cefndir yn llawn i blant Cymru.