[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl

Product Details

  • Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl
  • Leusa Fflur Llewelyn
  • ISBN: 9781845276164
  • Cyhoeddi Hydref 2017 
  • Darluniwyd gan Hannah Doyle
  • Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 56 tudalen
Dwy stori ddigri i godi gwên. Y pumed mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen', wedi eu hanelu at blant 6+ oed. Mae'r ddwy ddwy stori ffraeth a difyr yn cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw. Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

Dyn Bach y Cloc
Mae dyn bach o’r enw Taid yn byw yng nghrombil y cloc yng nghartref Guto Alun. Mae’n llai na llygoden, yr un mor bitw ag wy, a chyn lleied â thanjarîn. Ond does dim yn rhwystro’r dyn bach ei faint rhag chwarae castiau ar bawb

Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl
Un noson mae Sandra Jôs yn gosod ei dant o dan y gobennydd. Fe gaiff andros o fraw wrth i Deiniol lanio yn bendramwnwgl ar ei phen. Dim tylwythen deg gyffredin mo Deiniol, ond chwarae teg, mae’n rhoi sawl dymuniad i Sandra, ac mae hi WIR isio hedfan!