[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Dyrnwr Mawr, Y (Llafar Gwlad 90)

Product Details

  • ISBN: 9781845276287
  • Twm Elias, Emlyn Richards
  • Cyhoeddi Mehefin 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 118 tudalen
Ar un adeg, y 'Dyrnwr Mawr' oedd y peiriant amaethyddol mwyaf ei faint a'i gymhlethdod ar y fferm, ac mae'r gyfrol hon yn adrodd hanes y peiriant a'r diwrnod dyrnu. Cynhwysir gwybodaeth dechnegol ac amaethyddol am y peiriant, ynghyd â manylion am natur gymdeithasol y gweithgaredd pwysig a chofiadwy hwn. 45 llun du-a-gwyn.

Gwybodaeth Bellach:
O holl weithgareddau byd y fferm hyd at y 1960au-70au mae'n debyg mai'r diwrnod dyrnu adawodd yr argraff ddyfnaf yn y cof. Byddai ymweliad 'gwyllt beiriant yr ysguboriau' a'r criw o gymdogion fyddai eu hangen i'w weithio yn golygu diwrnod hwyliog a chynhyrchiol oedd yn llawn delweddau cofiadwy. Gwaith trwm, llychlyd a pheryglus yn aml ond y gwmnïaeth, y tynnu coes a'r cinio dyrnu yn llwyr wneud i fyny am hynny.

Yn ei ddydd y dyrnwr mawr, hyd ddyfodiad y dyrnwr medi oedd y peiriant amaethyddol mwyaf ei faint a'i gymhlethtod a welwyd erioed ar unrhyw fferm. Cawn olrhain hanes dyrnu o gyfnod y ffust hyd ddatblygiad y dyrnwr bach syml yn y 18fed ganrif ac yna y dyrnwr mawr a barhaodd am ganrif gron o'r 1860au i'r 1960au.

Hanesion am y dynion yrnwr; hwyl y gylchdaith o fferm i fferm; troeon trwstan; rhigymau bachog a chystadleuaeth y merched i ddarparu'r cinio gorau – mae nhw yma i gyd.