[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Eneidiau

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274481
  • Awdur: Aled Jones Williams
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm
Rydym wedi cyfarfod â Tom Rhydderch, yr awdur na all mwyach ysgrifennu'r un gair, o'r blaen yn y nofel Yn Hon Bu Afon Unwaith (Bwthyn, 2008). A chan fod cymeriad bob amser yn fwy nag awdur mae Tom Rhydderch yn ei ôl yn Eneidiau.

Gwybodaeth Bellach:
Ond nid dilyniant mo'r nofel hon.Y tro hwn daw Nerys – neu Caroline-Hindley – ffotograffydd ifanc, i'w ddalgylch. Ond y mae mwy i Nerys/Caroline na ffotograffiaeth. Cawn hefyd gyfarfod â'i thad, Reggie, y dyn ceir. Deuwn i wybod llawer mwy am Leri, cyn-wraig Tom. Yma hefyd mae Casi, ei gyn-gariad. Cyfarfyddwn â Ieuan Humphries, y cyn-ficer a'i chwaer Eira, y baswnydd. Ac, wrth gwrs, Twm Owen y 'dyn da'.

Pob un ohonyn nhw yn eneidiau diddorol a gwahanol.