[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Englynion Mynwentydd Gwlad Llyn a'r Cyffiniau

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845275341
  • Gwyn Neale
  • Cyhoeddi Hydref 2015
  • Fformat: clawr meddal, 197x130mm, 510 tudalen

Casgliad o englynion ar feddfeini ym Mhenllyn sy'n gyfraniad gwerthfawr i astudiaethau o hanes un o ardaloedd mwyaf gwledig gogledd Cymru ac yn adlewyrchiad i'r profedigaethau a effeithiodd ar y gymdeithas o'r ddeunawfed ganrif hyd heddiw.  Cynhwysir nodiadau bywgraffyddol i'r englynwyr a thros 120 o ffotograffau lliw.

Bywgraffiad awdur:

Un o ganolbarth Lloegr yw Gwyn Neale ond roedd ei fam yn enedigol o Lŷn, ac felly mae nifer o'i gyndadau yn gorwedd mewn mynwentydd megis Carnguwch, Llithfaen a Boduan.  Ar ôl dysgu yn Llanrwst am flynyddoedd, ymddeolodd i wlad Llŷn.