[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hiwmor Pobol Capel (Cyfres Sgyrsiau Noson Dda)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845275044
  • William Owen
  • Cyhoeddi Hydref 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm
Pwy oedd Bull McCabe? Beth oedd natur y berthynas rhwng yr hen Frenhines Fictoria a'i 'chariadlanc' o India? Pa gysylltiad sydd rhwng T. H. Parry-Williams a Mistar Chips? Sut tybed y daeth un o ddramâu coll Cynan i'r fei? Pam defnyddio'r ymadrodd 'Ych a Fi' mewn cyswllt â Syr Thomas Parry o bawb? Sut fath o hiwmor yw hiwmor pobol capal?

Ceir atebion i’r cwestiynau hyn a llawer mwy yn y gyfrol ddifyr hon sy’n gymysgedd o’r dwys ac o’r gwamal, o’r difri ac o’r digri. Caiff y darllenydd ei dal yn chwerthin yn uchel un munud ond ei orfodi i oedi’n ystyriol yn y nesa’. Daw’r cyfan unwaith eto o law yr awdur toreithiog o Borth-y-gest – y Monwysyn alltud brwd – y dywedwyd amdano gan Derec Llwyd Morgan ei fod yn ‘un o Gymreigwyr idiomatig gorau ei genhedlaeth’.