[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hiwmor Tan y Bwlch (Sgyrsiau Noson Dda)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274894
  • Cyhoeddi Mawrth 2014
  • Fformat: Clawr Meddal
Dros y blynyddoedd, mae stafelloedd Plas Tan y Bwlch - canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Maentwrog - wedi cynnal llu o sgyrsiau a darlithoedd sydd wedi codi hwyl a difyrru. Yn rheolaidd, byddai'r cyrsiau Llafar Gwlad yn denu cwmnïaeth ddifyr a siaradwyr diddorol.

Drwy lwc, bu Twm Elias yn ddigon hirben a bachog i recordio nifer ohonynt ac er bod dros ugain mlynedd wedi mynd heibio ers traddodi rhai ohonynt, maent yn bynciau oesol – ac nid yw’r hiwmor wedi treulio chwaith. Yn y casgliad hwn:
1. Emrys Evans – ‘Cymeriadau’r Chwareli’
2. Gwilym Morris – ‘Ffraethineb Bro Hiraethog’
3. John Hughes – ‘Hynt a Helynt Dyn Ambiwlans’