[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Huwcyn Hud a'r Cracer Nadolig

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845275037
  • Sue Mongredien
  • Cyhoeddi Medi 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm
Mae Huwcyn Hud wrth ei fodd gyda'r Nadolig. Mae o ar ben ei ddigon yn sledio ar ei gar llusg gyda'i ffrind gorau, Brychan, ac yn bwyta bwyd Nadolig bendigedig. Ond y flwyddyn yma, mae ef a'i deulu'n gorfod mynd i aros at ei gefnder a'i gyfnither afiach yn Mhlasdy Madarchfa a dydi Huwcyn ddim yn edrych ymlaen o gwbl.

Cyfres newydd sbon am anturiaethau doniol dewin bach direidus sy’n gwneud ei orau glas i ddysgu’r grefft o greu swynion.
Dyma’r ail gyfrol yn y gyfres.
Yn cynnwys lluniau du-a-gwyn cartwnaidd doniol.