[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Hwyl yr Hwiangerddi

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274054
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Mehefin 2012 
  • Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 36 tudalen
Deuddeg cân newydd wedi eu seilio ar hen hwiangerddi. Rhoi bywyd ne wydd i hen ffefrynnau - nid tanseilio'r rhai gwreiddiol - ydi nod y gyfrol hon. Mae'r rhai traddodiadol yn rhan o brofiad plant cyn eu bod yn medru siarad, a gobeithio y bydd hynny yn parhau. Wrth i'r plant dyfu, fodd bynnag, mae'n hwyl arbrofi a chwarae â'r rhythmau a'r alawon adnabyddus a chreu penillion newydd.

Ydych chi’n hoffi canu a chael hwyl? A oes gennych chi blant sy’n hoff o ganu ‘Jac y Do’ a ‘Dau Gi Bach’ rownd y ril? Wel os oes ’na, dyma’r llyfr i chi! Nid geiriau yr hen hwiangerddi yn unig sydd yn y llyfr hwn ond rhai newydd hefyd – ac mae'n nhw'n rhai da a doniol!