[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Ieu Rhos - Y Geiriwr Garw a'r Galon Feddal

Product Details

  • ISBN: 9781845276331
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2017
  • Golygwyd gan Arthur Thomas
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x123 mm, 168 tudalen
Mae Cymru wedi codi ei siâr o gymeriadau o bob math, ac un o'r cymeriadau unigryw hynny oedd Ieuan Roberts, neu Ieu Rhos. Daeth yn amlwg fel ymgyrchydd iaith ac un a fu am gyfnod yn ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith. Roedd ei bryd a gwedd yn unigryw, a'i iaith yn fwy unigryw fyth!

Gwybodaeth Bellach:
Siaradai yn acen hyfryd Rhosllannerchrugog, ei bentref genedigol – y pentref a roddodd iddo sylfaen a gwerthoedd sosialaidd pendant. Glynodd atynt yn ddigyfaddawd drwy ei oes.

Ond brithwyd ei sgwrs gan eiriau garw iawn – geiriau nad oeddynt yn unigryw i Rhos ac yn sicr heb fod yn rhan o draddodiad crefyddol y pentref hwnnw! Gallai ei ddweud fod yn hynod ymosodol ac agos at yr asgwrn ar adegau ac nid oedd at ddant pawb. Ond gwyddai pob un ohonom a dderbyniodd ei ymosodiadau geiriol fod ganddo galon o aur. Roedd pobl o bob rhan o Gymru yn ei adnabod ac nid oedd yr un eisteddfod na phrotest yn gyflawn heb ei bresenoldeb. Yn syml, doedd yna ond un Ieu Rhos.

Yn y gyfrol hon cawn atgofion amdano gan nifer o'i ffrindiau ac mae'r atgofion hynny yn tystio i'r argraff ddofn a wnaeth Ieu Rhos arnynt i gyd.