[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Jo Bach a'r Polyn Trydan

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272227
  • Awdur: Dafydd Emyr
  • Cyhoeddi Medi 2009
  • Darluniwyd gan Jose Solis
  • Addas i oed 0-7.
  • Fformat: Clawr Meddal, 260x198 mm

Stori fywiog a doniol i blant bach ei darllen. Gyda darluniau lliw hynod o ddeniadol a gan Jose Solis.

Gwybodaeth Bellach:
Mae Jo Bach y gath yn ddringwr penigamp sy’n dringo popeth – cŵn, pobl, waliau, ceir a lorïau. Ar ôl iddo ddod yn frenin y giât a theigr y teras, mae’n barod am her fwy o lawer: mae Jo Bach am ddringo i ben polyn trydan!

Ond nid menter hawdd mo honno chwaith. Mae sawl peth yn ei rwystro rhag llwyddo, ac mi fydd yn rhaid iddo fod yn glyfar ac yn ddewr iawn i gyrraedd y copa.

Stori ddoniol, ddychmygus gan yr actor Dafydd Emyr, wedi’i darlunio’n ffraeth ac yn fyrlymus gan yr arlunydd a’r animeiddiwr poblogaidd, José Solis.