[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

John Llwyngwern

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274276
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2013 
  • Golygwyd gan Lowri Rees-Roberts
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Mae 'na rai pobol sydd, i bob ymddangosiad, yn ddigyfnewid eu pryd a'u gwedd ac oherwydd hyn tueddwn i feddwl y byddan nhw hefo ni a m byth. Un o'r rhain oedd John Llwyngwern, Llanuwchllyn a fu farw ym mis Rhagfyr, 2012.

Mae ‘na rai pobol sydd, i bob ymddangosiad, yn ddigyfnewid eu pryd a’u gwedd ac oherwydd hyn tueddwn i feddwl y byddan nhw hefo ni am byth. Un o’r rhain oedd John Llwyngwern, Llanuwchllyn a fu farw ym mis Rhagfyr, 2012. Er ei fod mewn gwirionedd yn dynesu at ei bedwar ugain oed, roedd ei wallt yn loywddu a’i ysbryd yn dal yn ifanc.

Chawsom ni mo’i gwmni fel llenor am gyfnod maith, oherwydd bu’n rhaid aros iddo lacio’r gengl o waith y fferm cyn ymroi ati i lenydda. Gadawodd stôr o draethodau oedd wedi eu hymchwilio’n drylwyr a phortreadu cynnes eu naws. Cawsom eu darllen yn rhifynnau Llen y Llannau a llawer cyhoeddiad arall dros y blynyddoedd ac mae’n chwith meddwl na fydd mwy ohonynt inni eu mwynhau. Ond dyma gyfle i fwynhau rhai o’i draethodau a chael blas ar fywyd yng ngwm Peniel, Llanuwchllyn drwy lygaid John Llwyngwern.