[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Lleisiau'r Rhyfel Mawr

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845272104
  • Cyhoeddi Tachwedd 2008
  • Golygwyd gan Ifor ap Glyn, Lyn Ebenezer
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm

A hithau'n 90 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Mawr, mae'r genhedlaeth fu'n llygad-dystion i erchyllterau'r rhyfel honno bron wedi darfod o'r tir. Mae'r gyfrol hon yn seiliedig ar sgriptiau cyfres o'r un enw ar S4C pan fydd Ifor ap Glyn yn adrodd yr hanes yng ngeiriau'r milwyr a'r bobl gyffredin hynny a brofodd arswyd y rhyfel.

Gwybodaeth Bellach:
A hithau'n 90 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Mawr, mae'r genhedlaeth fu'n llygad dystion i erchyllterau'r rhyfel honno bellach bron wedi darfod o'r tir. Ond mae eu lleisiau i'w clywed o hyd yn y llythyron niferus, dyddiaduron personol ac erthyglau papur newydd sydd wedi goroesi.

Mae'r gyfrol hon yn seiliedig ar sgriptiau cyfres o'r un enw ar S4C pan fydd Ifor ap Glyn yn adrodd yr hanes yng ngeiriau'r bobl gyffredin hynny, yn filwyr a sifiliaid, a brofodd arswyd y rhyfel. Roedd 25 o bapurau wythnosol Cymreig yn 1914 a chyhoeddid llythyrau milwyr yn amryw ohonynt – mae'r rhain yn dystiolaeth uniongyrchol o fywyd bob dydd maes y gad. Daeth llawer o archifau teuluol nad ydynt wedi gweld golau dydd o'r blaen i'r amlwg yn ogystal.
Amcangyfrifir bod tua 100,000 o filwyr Cymraeg yn y Rhyfel Mawr. Drwy gyfrwng eu geiriau hwy eu hunain, maent yn parhau i rannu eu hiraeth, eu breuddwydion, a'u darluniau cignoeth weithiau, gyda ni heddiw.

'Mae y tir wedi ei chwythu a'i dyllu nes mae ei berfeddion allan ymhob cyfeiriad ... ac y mae fel pe baech yn byw mewn cae tatws gwlyb ar hyd y dydd. Nid gwlydd tatws welwch yn ymgodi o'r ddaear yma, ond coesau a phennau dynion.'
W.T. Williams, Llanllechid