[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llen Gwerin y Mor (Llafar Gwlad 80)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845273279
  • Dafydd Guto Ifan
  • Cyhoeddi Mawrth 2012
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 192 tudalen

O'r môr y daeth bywyd ar y blaned hon. Does ryfedd, felly, fod yna dynfa oesol rhwng dyn a'r dyfnderoedd gleision. Sawl cyfrinach, sawl dirgelwch, sawl atgof na wyddom amdanynt eto sydd o tan y tonnau? Sut y mae llanw a thrai yn effeithio ein bywydau? Mae'r gyfrol hon yn ffrwyth ugain mlynedd o waith ymchwil manwl am y môr a'i chwedlau, coelion, dywediadau a'i draddodiadau.

Bywgraffiad Awdur:
Mae’r awdur yn gasglwr ymroddedig, yn llyfrgellydd wrth ei grefft, yn Gymro i’r carn ac yn byw yn Llanrug.

Gwybodaeth Bellach:
Drwy dynnu ar chwedlau a mytholeg Cymru, gwledydd Ewrop a’r tu hwnt, trafodir gwahanol elfennau’r môr – o ddiffiniadau sylfaenol o’r môr ei hun, chwedlau sy’n gysylltiedig â duwiau o wahanol wledydd, creaduriaid y dwfn, tonnau unigol a cherrynt; i hud a lledrith, offerynnau hudol a môr-forynion. Mae’r awdur hefyd yn archwilio tiroedd hudol tanfor, gan gynnwys Cantre’r Gwaelod, ac yn archwilio’r posibilrwydd eu bod wedi bodoli.

Ceir yma berlau o lên gwerin a thraddodiadau Cymru, megis rhinweddau yfed dŵr y môr, ofergoelion a straeon celwydd golau gan rai a aeth i hwylio; ac mae manylder yr ymchwil yn gwneud y gyfrol hon yn un amhrisiadwy i unrhyw un sydd erioed wedi cael ei gyfareddu gan y môr a’i donnau.