[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llew Pilipala, Y

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274955
  • Michael Morpurgo
  • Cyhoeddi Medi 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm
Ar ôl i Byrti achub llew bach gwyn amddifad yn Affrica, mae'r ddau yng nghwmni ei gilydd drwy'r amser nes i'r bachgen orfod mynd i ysgol breswyl yn Lloegr. Mae'n gwneud llw y bydd y ddau yn dod ynghyd eto ryw ddydd, ond y llew ei hun sy'n sicrhau na fydd eu cyfeillgarwch yn mynd yn angof.

Gwybodaeth Bellach:
Tyfodd stori Y Llew Pilipala o nifer o wreiddiau hudol: atgofion bachgen bach a geisiodd redeg i ffwrdd o’r ysgol amser maith yn ôl; llyfr am haid o lewod gwyn a ddarganfuwyd gan Chris McBride; cyfarfod annisgwyl mewn lifft gyda Virginia McKenna, actores sy’n pledio achos llewod a phob creadur sydd wedi’i eni’n rhydd; stori wir am filwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf wnaeth achub anifeiliaid syrcas yn Ffrainc, rhag cael eu lladd; a cheffyl gwyn wedi ei gerfio o sialc ar ochr bryn ger Westbury yn Wiltshire a welwyd o ffenest trên.