[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llwybr Llaethog Llundain

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274849
  • Megan Hayes
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 160 tudalen
Hanes Llaethwyr Llundain. Rhwng ail hanner yr 19eg a hanner cyntaf yr 20fed ganrif ymfudodd cannoedd o Gymry - Cardis gan fwyaf - o'u bröydd i Lundain. Mudo economaidd oedd hwn wrth i dyddynwyr adael eu tir di-ildio mewn gobaith am fywyd gwell yn y diwydiant llaeth. Y porthmyn wnaeth arwain y ffordd ac yna'r ceidwaid gwartheg.

Gwybodaeth Bellach:
Fe aeth y Cymry â’u harferion gyda nhw, yn grefyddol, yn ddiwylliannol ac yn adloniadol. Prin yw’r sylw a gafodd y mudo hanesyddol hwn. Ond nawr mae Megan Hayes, merch i rieni o Gardis a drodd tua’r ddinas fawr yn 1928 wedi mynd ati i groniclo’r hanes. Mae ‘Llwybr Llaethog Llundain’ yn gofnod o fenter, aberth – a llwyddiant.