[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Llafar Gwlad: 65. Pobol a Phethe Dimbech

Ar Sêl! | On Sale!

Prîs | Price: £3.25

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £6.50


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: R.M. (Bobi) Owen
  • Dyddiad Cyhoeddi: Mai 2006
  • Fformat: Clawr Meddal, 209x147 mm, 176 tudalen

Cyfrol ddifyr yn croniclo hanes tref Dinbych, ei strydoedd a'i busnesau, ei chymeriadau lliwgar a'i chymdeithasau Cymreig, iaith a dywediadau'r ardal, sef casgliad o ysgrifau ar hanes lleol a ymddangosodd yn y papur bro lleol "'Y Bigwn"' ynghyd ag mewn cyhoeddiadau eraill. 36 llun du-a-gwyn.

An entertaining volume recording the history of Denbigh, its streets and businesses, its colourful characters and Welsh societies, its language and sayings, being a collection of articles on aspects of local history which appeared in the local Welsh paper 'Y Bigwn' and in other publications. 36 black-and- white illustrations.