[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Morgan y Gath Ddall

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845271190
  • Awdur: Sioned Morys, Llinos Griffin
  • Cyhoeddi Medi 2009
  • Darluniwyd gan Jose Solis
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x149 mm, 48 tudalen

Pump o straeon annwyl am Morgan, cath ddall sy'n meddu ar bwerau arbennig sy'n ei alluogi i helpu ei gyd-gathod gyda'u helbulon a'u problemau. Addas i ddarllenwyr o dan 7 oed.

Gwybodaeth Bellach:
Dyma gasgliad o straeon twymgalon, llawn antur, am gath fach arbennig iawn. Dydi bod yn ddall ddim yn rhwystr yn y byd i Morgan fentro gwneud nifer o bethau dewr, yn enwedig pan fod angen help ar ei deulu a’i ffrindiau. Bryd hynny bydd llygaid Morgan yn disgleirio fel dwy seren dlos ac mi fydd yn defnyddio’i bwerau anhygoel i ddatrys pob math o broblemau.

Lluniau bywiog a hyfryd gan Jose Solis, arlunydd Odl-dodl Dolig, Odl-dodl Pobl a Jo Bach a’r Polyn Trydan.