[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Moto Ni, Moto Coch (Cyfres Syniad Da)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845273965
  • Awdur: Geraint Jones
  • Cyhoeddi Ebrill 2012
  • Fformat: Clawr Meddal

Pobl dau bentref a dwy ardal roddodd fod i gwmni'r Moto Coch ganrif union yn ôl. Os bu pentref cydweithredol erioed yn holl hanes Cymru, pentref Trefor oedd hwnnw, a chofleidiwyd ei athroniaeth gan y pentrefi chwarelyddol cyfagos ym Mro'r Eifl. Ryw hanner canrif cyn ffurfio'r cwmni bysus sefydlwyd Cymdeithas Gydweithredol Gweithwyr yr Eifl â'i siopau, ei iard lo a'i becws.

Gwybodaeth Bellach:
Canmlwyddiant Cwmni Bysus Clynnog a Threfor
Roedd iddi ganghennau cryfion yng Nghlynnog, Llithfaen a Llanaelhaearn. O’r un cyff, o blith yr un bobl, ac o’r un anian y crëwyd Cwmni Bysus Clynnog a Threfor a ddaeth yn adnabyddus i bawb fel y Moto Coch. Ond i bobl y fro fe’i gelwid ac fe’i gelwir o hyd, yn Moto Ni, am mai ni a’i piau ac am mai ein teyrngarwch ni yw sylfaen ddi-sigl ei barhad.

Dyma’i stori – ei orchestion a’i fethiannau, ei lawenydd a’i dristwch, ynghyd â balchder Cymry cyffredin i fod yn berchen ar gwmni llwyddiannus, a chwmni sydd wedi cario’r dydd.