[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

National Trust Walks: 1. Northern Wales

Ar Sêl! | On Sale!

Prîs | Price: £4.00

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £6.50


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Author: Dafydd Meirion
  • Publication Date: March 2007
  • Format: Paperback, 182x124 mm, 160 pages

Llyfr yn cynnig cyflwyniad i ugain o leoedd sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar hyd a lled gogledd Cymru, o'r plasau mawr i'r traethau ysblennydd. Ceir gwybodaeth hefyd am droeon cerdded o'r safleoedd hyn ar hyd llwybrau a lonydd gwledig, gan ymweld â lleoedd eraill diddorol yn yr ardal.

This book offers an introduction to twenty National Trust properties spread throughout northern Wales, varying from grand mansions to spectacular beaches. It also offers information on walks - no longer than four and a half hours - from these properties along paths and rural lanes visiting other places of interest in the area.