[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

O Egin i'r Gegin

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274870
  • Russell Jones
  • Cyhoeddi Tachwedd 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 261x211 mm, 160 tudalen
Yn y gyfrol hon, mae Russell a Jen Jones yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau garddwriaethol, oll yn eu trefn amseryddol fesul mis. Drwy gyfrwng eu cynghorion, gallwch chithau hefyd roi tro ar fyw yn fwy cynaladwy. Ceir yma ganllawiau ar gyfer dewis pa gynnyrch i'w dyfu, sut i ofalu am eich planhigion a beth i'w wneud â ffrwyth eich llafur o dymor i dymor.

Gwybodaeth Bellach:
Mae Russell a Jen Jones yn dîm da: mae o’n tyfu llysiau a ffrwythau a chadw da pluog ar y patsh a hithau’n troi’r cynnyrch hwnnw’n brydau blasus ar gyfer y teulu.

Drwy gyfrwng y llyfr yma, gallwch chithau hefyd roi tro ar fyw yn fwy cynaladwy. Mae yma ganllawiau ar gyfer dewis pa gynnyrch i’w dyfu, sut i ofalu am eich planhigion a beth i’w wneud â ffrwyth eich llafur o dymor i dymor. O dyfu perlysiau ar silff ffenest i balu cwysi tatws, mae yma rywbeth i bawb − waeth pa mor gyfyng yw’ch gardd a’ch profiad!