[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Pedwerydd Dyn Doeth, Y

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274467
  • T. Llew Jones
  • Cyhoeddi Medi 2013 
  • Darluniwyd gan Dorry Spikes
  • Fformat: Clawr Meddal, 220x240 mm, 32 tudalen
Un tro, fe glywodd y storïwr enwog T. Llew Jones si mai pedwar yn hytrach na thri dyn doeth a ddechreuodd ddilyn y seren at breseb y baban Iesu ym Methlehem. Dim ond tri dyn doeth gyrhaeddodd ben y daith - pam na chyrhaeddodd y pedwerydd? Ond fe wnaeth, yn ôl yr awdur. Mae'r perl hwn o stori wedi bod yn cuddio rhwng cloriau cyfrol a luniodd T. Llew Jones hanner canrif yn ôl, bron.

Gwybodaeth Bellach:
Mae’r perl hwn o stori wedi bod yn cuddio rhwng cloriau cyfrol a luniodd T. Llew Jones hanner canrif yn ôl, bron. Swynwyd cenedlaethau o blant y gorffennol gan y stori rymus hon, a dyma gyfle i blant heddiw fwynhau’r trysor o’r newydd, gyda lluniau trawiadol a chyfoethog Dorry Spikes, Cymraes o Geredigion.