[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Pi ĀR

Ar Sêl! | On Sale!

Prîs | Price: £1.00

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £4.95


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9780863817557
  • Awdur: Dafydd Meirion
  • Cyhoeddi Tachwedd 2001
  • Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 186 tudalen

Nofel gyfoes hwyliog a dychanol am gyfarwyddwr cwmni cysylltiadau cyhoeddus yn canfod ei hun mewn pob math o helyntion wrth iddo ef a'i bartner geisio sefydlu busnes.

Adolygiad Gwales
Mae’r nofel hon yn dechrau gyda digwyddiad dramatig. Mae Gwendolyn Prydderch, un o brif ohebwyr y BBC yn y gogledd, ac ymchwilydd iau, Rhys Huws, yn cael y sac, ar ôl i Brif Weinidog Cymru glywed drwy ddamwain beth yw eu barn ddiflewyn-ar-dafod nhw amdano. Felly, mae’r ddau yn penderfynu sefydlu cwmni PR yn y dref lle mae’r ddau ohonyn nhw’n byw, sef Caernarfon. Mae gweddill yn nofel yn dilyn hynt a helynt y ddau wrth iddyn nhw weithio ar gyfres o ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd yn y dref honno.

Mae'r gyfrol yn debycach ar un ystyr i gyfres o straeon byrion, wrth i ni fynd o un episôd ym mywydau’r ddau i’r llall. A gellid dweud bod yna fformiwla go bendant i’r episodau hyn sef, yn bennaf, bod un o’r cymeriadau ymylol yn mynd i berthynas rywiol â Gwendolyn Prydderch sydd, er yn briod, byth yn gwrthod unrhyw gyfle am ryw. A dweud y gwir, mae hi’n gwneud i gymeriadau’r gyfres deledu Sex and the City edrych yn wyryfon! A chyn diwedd yr ymgyrch (a’r berthynas) honno, mae rhywun yn rhywle yn cael ei (d)dal gyda’i (d)dillad isaf o gwmpas ei ffêr.

Ystrydeb o ferch yw Gwendolyn: mae’n llwyddiannus yn ei gyrfa, ond eto ar yr un pryd mae’n talu mwy o sylw i hyd ei sgert nag i unrhyw beth arall. Dynion, meddwi a gwaith yw ei blaenoriaethau, a diddorol yw nodi bod yr awdur yn tynnu ein sylw at y ffaith nad yw hi’n paratoi swper i’w gŵr. Ond waeth i mi heb â chwyno bod y darlun o’r ferch yn un ystrydebol, gan mai cyfres o gymeriadau unochrog sy’n ymddangos yn y nofel hon drwyddi draw. Mae pob un yn ymddwyn yn wir i’w deip: y ffermwr ifanc sy’n cadw matras yng nghefn y fan, yr artist sy’n feddwyn ecsentrig, y Sais cyfoethog â’i Gymraeg gwael a’i fusnes cyffuriau, yr hen fenyw ddosbarth gweithiol sy’n meddwi ar sieri ac yn gwlychu’i hunan ac, yn fwyaf ystrydebol oll, y dyn hoyw (Cadwaladr Ffransis – Cadi Ffran – geddit?) sy’n rhoi ei holl egni i geisio rheibio unrhyw ddyn strêt druan sy’n dod ar ei draws.

Cymeriadau cartŵn ydi’r rhain i gyd, ac mae’n siŵr y byddan nhw’n apelio at rai darllenwyr. Efallai mai’r portread gorau yn y nofel yw’r darlun o Gaernarfon; lle difyr, amrywiol a bywiog a dweud y lleiaf yn y nofel hon. Faint o Bi-Âr ydi hynny mae’n anodd dweud!

Kate Crockett