[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Pluen y Sgwennwr

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274207
  • William Owen
  • Cyhoeddi Hydref 2012
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 160 tudalen

Casgliad difyr arall o ysgrifau'r dewin geiriau William Owen, Borth-y-gest ar amrywiol destunau, yn cynnig cyfle newydd i ddarllenwyr fwynhau ac edmygu Cymraeg rhywiog awdur profiadol, gyda'i hiwmor agored a'i ddawn i bortreadu sefyllfaoedd sy'n cosi'r dychymyg

Gwybodaeth Bellach:
Mae William Owen yn un o’r bobl hynny sy’n gwenu wrth sgwennu. Mae’i hiwmor bob amser yn agored ac yn agos i’r wyneb ac mae’n canfod rhywbeth i’w gosi ym mhob un o’i hoff feysydd – crwydro, theatr, llenyddiaeth, llenorion, hanes lleol a hanes y pulpud. Yn fwy na hynny, mae ganddo’r ddawn i ddewinio geiriau sy’n trosglwyddo’r ysgafnder i’r darllenydd.

Mae’n gwmni difyr yn ei gyfrolau, ond mae’i sgwennu hefyd yn mynd â ni i dir uchel – fel y gellid disgwyl gan un sy’n cyfeirio at Shakespeare fel ‘Wil fy nghefnder’! Cyrhaeddodd ei gasgliad diwethaf o draethiadau – Cân yr Alarch – restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2011. Efallai bod brawddeg agoriadol adolygiad R. Alun Evans yn crynhoi natur y llenor arbennig hwn:

‘Welais i neb tebyg i William Owen am ddilyn sgwarnog wrth ddal iâr . . . ‘