[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Rhaffau Gwellt - Ysgrifau ac Erthyglau

Product Details

  • ISBN: 9781845276324
  • Elfyn Pritchard
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 288 tudalen
Cyfrol o ysgrifau ac erthyglau byr, bachog gan un a dreuliodd ei oes yn y Gymru Gymraeg ac yn ymwneud â'r 'pethe'. Ceir yma beth edrych yn ôl, sylwadau ar agweddau o'r Gymru gyfoes, ar fyd addysg a chrefydd, a chofir am amryw o Gymry, rhai yn ffigyrau cenedlaethol, rhai eraill teilwng nad oes coffa amdanynt.

Bywgraffiad Awdur:
Enillodd Elfyn Pritchard y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau yn 2001 am ei gyfrol Trwy’r Tywyllwch, a Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau ddwy flynedd yn ddiweddarach am y nofel Pan ddaw’r dydd. Mae’n awdur sawl nofel arall hefyd ac yn 2003 dyfarnwyd iddo Dlws Coffa Mary Vaughan Jones am ei gyfraniad i lenyddiaeth plant.

Gwybodaeth Bellach:
Y mae'r amrywiaeth yn eang, y dweud yn ddwys ac yn ddoniol, yn finiog a chrafog feirniadol ar adegau, yn llawn cydymdeimlad a gwerthfawrogiad dro arall, a hynny mewn cyfrol y gellir ei darllen o'i chwr neu bicio i mewn iddi o dro i dro. O wneud hynny byddwch yn cytuno'n frwd neu'n anghytuno'n bendant â'i ddaliadau, ond ni fyddwch yn gallu ei anwybyddu, ac yn sicr ni chewch eich diflasu.