[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Rhosydd - A Personal View / Golwg Bersonol

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur | Author: Jean Napier
  • Dyddiad Cyhoeddi | Publication Date: Ebrill | April 2004
  • Fformat | Format: Clawr Meddal, 56 tudalen | Paperback, 56 pages

Teyrnged ddarluniadol i chwarelwyr llechi Gogledd Cymru, trwy gyfrwng ffotograffau trawiadol gan ffotograffydd proffesiynol, wedi eu plethu â thestun soned rymus 'Hen Hogia'r Rhosydd' gan Richard Owen, bardd a fu'n chwarelwr yn Chwarel y Rhosydd, ynghyd â chrynodeb o hanes y chwarel. 31 ffotograff du-a-gwyn ac 1 map.

An illustrated tribute to the quarrymen of the North Wales slate industry, by means of striking photographs by a professional photographer, intertwined with the text of the powerful sonnet, 'Hen Hogia'r Rhosydd' by Richard Owen, poet and quarryman at the Rhosydd Quarry, together with a summary of the history of the quarry. 31 black-and-white photographs and 1 map.