[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Rhys a Chwcw Rhisga

Ar Sêl! | On Sale!

Prîs | Price: £1.00

Prīs Gwreiddiol | R.R.P. £2.99


Ychwanegu i fy Rhestr Fer
Add to My Wish List

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9780863814181
  • Awdur: Siân Lewis
  • Cyhoeddi Tachwedd 1997
  • Darluniwyd gan Gini Wade
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2
  • Fformat: Clawr Caled, 16 tudalen

Chwedl am drigolion Rhisga yn ceisio atal y gog rhag mudo dros yr hydref, ac am dreigl digyfnewid y tymhorau, wedi'i darlunio'n ddeniadol ar gyfer plant 3-7 oed. Fersiwn Saesneg, sef Rhys and the Cuckoo of Risca, ar gael hefyd.