[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Seren y Dyfodol (Gweld Ser 2)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Emily Huws (yn wreiddiol gan Cindy Jeffries)
  • Fformat: clawr meddal
  • Dyddiad cyhoeddi: 28 Hydref, 2007

Gorchest o Ganu! 

Llwyddodd Erin i gael lle yn ysgol berfformio Plas Dolwen, y cam cynta ar y llwybr i fod yn gantores bop enwog. 

Mae hi’n dyheu am gael canu yng nghyngerdd yr ysgol – Sêr y Dyfodol – am fod sgowtiaid o gwmnïau recordio yn dod yno.  Y broblem ydi nad oes ganddi ddim llais!

Mae ei ffrindiau’n gwneud eu gorau glas i’w helpu i gael y cryfder yn ôl i’w llais. Ond mae amser yn brin. Fydd Erin yn colli’r cyfle?

Llyfrau eraill gan yr awdur yma | Other books by this author