[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Siom, Syndod a Sws (Mewnwr a Maswr 3

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Gareth William Jones
  • Cyhoeddi Mai 2005
  • Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 68 tudalen

Stori fywiog am bâr o efeilliaid sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi ac sy'n dysgu nifer o wersi pwysig am siom, chwarae teg a pherthynas gyda merched; i ddarllenwyr 10-13 oed. Dilyniant i Brwydr y Brodyr a Dau Ddewis.

Adolygiad Gwales
Dro’n ôl, rwy’n cofio eistedd rhwng Max Boyce a Myrddin ap Dafydd yn gwylio Cymru’n colli eto ym Murrayfield, a dyheu’n ofer ar i un o’r ddau gynnig ysbrydoliaeth i’r cefnogwyr neu i’r tîm. Wrth gofio am y cyfnod tywyll, felly, dyw hi’n ddim syndod fod carfan Carreg Gwalch wedi cyhoeddi’r gyfres Mewnwr a Maswr, a hynny, diolch byth, mewn cyfnod gwell i’r tîm cenedlaethol. Ac mae’n braf gweld cyfres o lyfrau am rygbi, yn dilyn Pac o Straeon Rygbi 1 a 2 ac ambell lyfr ffeithiol yn y gorffennol.

Mae’r gyfres am yr efeilliaid Llion a Llŷr yn llenwi bwlch sicr ac yn siŵr o fachu yn nychymyg bechgyn o leiaf. Mewn mannau, mae’r stori’n dechnegol os nad yn dactegol iawn, ond gobeithio na fydd hynny’n rhwystro neb rhag taclo’r darllen. Oherwydd yn y bôn, stori am blant yn eu harddegau cynnar sydd yma, yn ceiso ymdopi gyda chiciau creulon bywyd, gan gynnwys siomedigaethau, eiddigedd a chariad wrth gwrs!

Dewiswyd Gareth Wiliam Jones yn brop pen tyn dibynadwy a phrofiadol o awdur i symud y gyfres yn ei blaen. Mae’r golygfeydd yn pasio’n llithrig o bennod i bennod gan gyrraedd clo digon doniol yn y disgo Calan Gaeaf.

Diddorol, ac amserol hefyd, oedd cynnwys cymeriadau T. Llew Jones ac yntau’n dathlu carreg filltir arall eleni. Profodd hynny’n gyfle gwych i Llŷr dynnu hwyl am ben Robert, y Ffrancwr sy’n ei herio am ei le yn nhîm yr ysgol.

Hoffais y darllen yn fawr, ond tybed a fydd £4.50 yn fwy nag y bydd y bechgyn yn fodlon ei wario ar lyfr? Gobeithio na fydd.

Hefin Jones