[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Straeon Dau Funud

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845273552
  • Gill Guile
  • Cyhoeddi Medi 2011
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
  • Fformat: Clawr Caled, 340x270 mm, 64 tudalen

Dyma drysorfa! Mae yma gasgliad difyr iawn o 42 o straeon byrion hyfryd sy'n berffaith i'w rhannu amser gwely, neu unrhw adeg arall, gan na fyddwch chi fawr o dro'n eu darllen - rhyw dau funud yn unig. Mae'r print bras a'r lluniau lliwgar yn ddigon o sioe. Bydd plant ym mhobman yn siŵr o ddotio atyn nhw.