[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Straeon Gorau'r Byd

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845274979
  • Caryl Lewis
  • Cyhoeddi Hydref 2014
  • Fformat: Clawr Caled, 268x215 mm, 72 tudalen
Casgliad eclectig o 10 o straeon byd-eang i'w darllen â phlant 4+ wedi'u casglu a'u hailadrodd gan 'Hoff Awdur Cymru', Caryl Lewis. Dyma'r math o storïau a glywodd hi ar lin ei mam, a daniodd ei dychymyg ac a fu'n sbardun iddi fynd ati i ysgrifennu straeon gwreiddiol ei hun.

Gwybodaeth Bellach:
A hithau’n fam i ddau o blant bach erbyn hyn, roedd Caryl yn awyddus i gywain ynghyd gasgliad straeon difyr mewn cyfrol liwgar a deniadol. Daw’r storïau o Gymru, Mozambique, Yr Eidal, Japan, Gwlad Pwyl, Canada, America, Rwsia, Kazakhstan a Nigeria.
Darluniau lliw gwych gan Dorry Spikes, Lizzie Spikes, Valériane Leblond, Maria Royse.