[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Straeon Harri Bach

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

ISBN: 9781845273460
Cyhoeddi Hydref 2011
Golygwyd gan Arthur Thomas
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm

Disgrifiad Gwales
Cafodd Henry Jones, neu Harri Bach, ei fagu yng Nghricieth, ac yno y mae wedi treulio y rhan helaethaf o'i fywyd, a'i fys mewn sawl briwas! Ar hyd y blynyddoedd, gwisgodd sawl cap - adeiladwr, ymgymerwr, cynghorydd a ffermwr - ond rhoddodd ei fryd ar gael hwylio'r byd. Yn y gyfrol ddifyr hon cawn rannu ei anturiaethau, profi ei hiwmor ffraeth a chyfarfod â llu o gymeriadau lliwgar.

Gwybodaeth Bellach:
Gwireddwyd ei freuddwyd, ac wedi prentisio’n saer, cafodd y llanc a fu’n gwerthu madarch a rhwyfo fisitors o amgylch Bae Ceredigion gwydro’r moroedd mawr cyn dychwelyd i sefydlu un o gwmnïau adeiladu mwyaf Llŷn ac Eifionydd.