[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Tabledi-Gwneud-'chi-Wenu

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Cyhoeddi Mai 2001
  • Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd
  • Darluniwyd gan Siôn Morris
  • Addas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, A5, 72 tudalen

Cyfrol ddifyr o dros hanner cant o gerddi doniol i blant yn trafod salwch o bob math gan feirdd amrywiol, ynghyd â darluniau cartŵn du-a-gwyn i bob cerdd; i ddarllenwyr 8-11 oed.

Adolygiad Gwales
Unwaith eto, o stabal Gwasg Carreg Gwalch, dyma chwip o gyfrol fydd at ddant unrhyw blentyn sy’n hoff o hwyl a sbort geiriol. Mae yma lond syrjyri o gerddi gan llond ward o feirdd gwallgo (a gwael) yn trafod afiechydon a salwch. Mae cartwnau gwych Siôn Morris ar y clawr ac ar bob tudalen yn ychwanegu at ddoniolwch y cerddi i greu cyfrol sy’n llawn o hwyl ar draul pobol sy’n dioddef o ryw glwy neu’i gilydd. Dyma un ‘Limrig Wael’ gan Tony Llewelyn:

Roedd gan fy hen fodryb rhyw wae
Fod pobol yn marw’n eu gwlâu.
Perodd gymaint o loes
Iddi gydol ei hoes,
Bu’n cysgu am hydoedd mewn cae.

Mae pob cerdd yn werth ei dyfynnu, ond gan nad oes lle yma i wneud hynny, ewch i brynu’r gyfrol ar unwaith - ar gyfer eich plant ac ar eich cyfer eich hun! Mae’r gaeaf yn dod a bydd sawl annwyd yn ein poeni – ond fel y gŵyr pawb ohonom, mae chwerthin yn ffisig ynddo’i hun. Mae’r gyfrol hon yn well nag unrhyw dabledi.

Meirion MacIntyre Huws