[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Tan ar Groen (Mewnwr a Maswr 5)

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • Awdur: Gareth William Jones
  • Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
  • Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 80 tudalen

Adolygiad Gwales

Dyma’r bumed stori yn y gyfres ‘Mewnwr a Maswr’ sy’n dilyn hynt a helynt clwb rygbi’r Cenawon, a Llion a Llŷr Madog yr efeilliaid sy’n chwarae yn y safleoedd hynny i’r clwb.

Mae’r ychydig benodau cyntaf yn defnyddio ôl-fflachiadau i adrodd hanes gêm drychinebus y Cenawon yn erbyn tîm Sgwarnogod Maeseithin. Dyma dechneg ddefnyddiol i ddatgelu’n raddol effaith y gêm ar y chwaraewyr, yn enwedig Milgi, un o’r Cenawon. Caiff Milgi druan gêm drychinebus, a phawb yn chwerthin am ei ben am fod y Sgwarnog Islwyn Rowlands yn drech nag ef ym mhob agwedd ar y chwarae. Dechreua rhai o’r Cenawon hyd yn oed droi yn erbyn Milgi a’u hyfforddwr, Ifor Madog, am ei ddewis. Mae’r hwyl yn troi’n rhywbeth mwy sinistr wrth i Milgi dderbyn negeseuon testun, a rhaid i Llion a Llŷr fynd at wraidd y drwg. O dipyn i beth, mae’r tîm yn dod yn fwy unedig eto ac erbyn i’r Cenawon wynebu Sgwarnogod Maeseithin unwaith yn rhagor, mae pethau wedi dod i fwcwl, ar y cae chwarae ac oddi arno.

Unwaith eto mae Gareth William Jones yn llwyddo i ddal ysbryd tîm rygbi yn y stori hon sy’n cynnig digon o her i ddarllenwyr 9-11+ oed, boed yn ddilynwyr y bêl hirgron ai peidio. Gall fynd o dan groen cymeriadau yn eu harddegau, gan ddangos mewn dull hynod effeithiol yr hyn sy’n eu diddori a’u poeni. Gobeithio bod sawl cyfrol arall yn y gyfres: mae digon o alw am storïau difyr a darllenadwy fel hyn.

Elin Meek

Llyfrau eraill gan yr awdur yma | Other books by this author