[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Telynores Maldwyn - Bywyd a Gwaith Nansi Richards 1888-1979

Manylion a Disgrifiad y Llyfr | Book Details & Description

  • ISBN: 9781845275259
  • Nia Gwyn Evans
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2015
  • Fformat: Clawr Meddal, 214x136 mm
Bywgraffiad y delynores Nansi Richards (1888-1979), yn manylu ar ei magwraeth wledig, ei hastudiaethau yng Ngholeg Cerdd y Guildhall, Llundain, a'i chyfnod yn gweithio yn yr Amerig, gyda sylw penodol i'w chyfraniad cyfoethog i eisteddfodau Cymru a maes y delyn deires.

Gwybodaeth Bellach:
Magwyd Nansi Richard Jones ynghanol bwrlwm cyfoethog o draddodiadau Cymreig ac mae’r gyfrol hon yn manylu ar ei bywyd a’i chyfraniad arbennig ym myd y delyn deires.
Cawn werthfawrogi’r dylanwadau arni: ei thad (arweinydd corau a gŵr ynghanol bwrlwm cymdeithasol); y sipsiwn (a dreuliai gyfnodau maith ar dir y fferm) a Telynor Ceiriog, ei hathro telyn cyntaf.
Treuliodd y lodes o gefn gwlad gyfnodau yn astudio yng Ngholeg Cerdd y Guildhall, Llundain ac yn gweithio yn America. Bu’n aelod ffyddlon o Gôr Telyn Eryri a chanodd y delyn am dros drigain mlynedd mewn eisteddfodau bach a mawr. Dysgodd ddwsinau o gyw-delynorion i ganu’r delyn deires yn y dull traddodiadol – hynny yw, ar yr ysgwydd chwith. Cyhoeddodd fywgraffiad, erthyglau, caneuon a nifer o drefniannau ac alawon. Mae’i henw yn fyw o hyd a’i gyrfa’n cael ei thrysori.