[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Teulu'r Gymwynas Olaf

Product Details

  • ISBN: 9781845275242
  • Golygwyd gan Lyn Ebenezer
  • Cyhoeddi Mawrth 2017
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 90 tudalen
Yn Teulu'r Gymwynas Olaf cawn aelodau o un o gwmnïau angladdol amlycaf Cymru yn agor y llenni ar arferion, dyletswyddau ac anghenion yr ymgymerwr. 54 llun du-a-gwyn.

Gwybodaeth Bellach:
'Yng nghanol bywyd yr ydym mewn angau.' Geiriau adnabyddus o'r Llyfr Gweddi Cyffredin, geiriau y bydd pawb ohonom yn gyfarwydd â'u clywed. Fe wnânt ein hatgoffa nad ydym fyth ymhell oddi wrth farwolaeth. Atgoffant ni nad yw bywyd a marwolaeth ond dwy ochr i'r un geiniog. Mae trafod marwolaeth ac angladd yn dal yn rhyw fath o tabŵ, rhywbeth gwaharddedig. Ond yn Teulu'r Gymwynas Olaf cawn aelodau o un o gwmnïau angladdol amlycaf Cymru yn agor y llenni ar arferion, dyletswyddau ac anghenion yr ymgymerwr. Mae hon yn gyfrol ddadlennol sydd heb fod yn dywyll. Yn wir cawn yma ac acw gryn hiwmor. Crynhoir y cyfan yn gryno gan yr ieuengaf yn y busnes, Rhys gyda'r geiriau: 'Mae delio â'r meirw yn ffordd o fyw i ni...'